2. NordicImpressions_WorksBy_OlafurEliasson_PerKirkeby_OutiPleski_PhotoBy_LoriFredrickson_ASF

Nordic Impressions Installation—Photo by Lori Fredrickson